Priebeh histórie

Sociálny a ekonomický vplyv tridsaťročnej vojny

Sociálny a ekonomický vplyv tridsaťročnej vojny

V niektorých oblastiach Európy, najmä v Nemecku, tridsaťročná vojna bola devastujúca a jej vplyv na sociálny a ekonomický blahobyt Európy nemožno podceňovať. Avšak aj v Nemecku boli regióny, ktoré unikli tridsaťročnej vojne a utrpeli relatívne malé škody. Niektoré mestské štáty, ako napríklad Hamburg, Lipsko a Danzig, skutočne profitovali z vojny.

Súvisiace príspevky

  • Versaillská zmluva

    Versaillská zmluva bola mierovou dohodou podpísanou po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 av tieni ruskej revolúcie a…