Priebeh histórie

Počet kandidátov vo voľbách 1832 až 1979

Počet kandidátov vo voľbách 1832 až 1979

Celkový počet kandidátov, ktorí sa zúčastňujú všeobecných volieb v Británii, očividne vzrástol s rastom počtu volebných obvodov - výsledok rozširujúcej sa populácie. Zvyšujúci sa počet strán - od tradičných liberálnych a konzervatívnych strán devätnásteho storočia - tiež spôsobuje rastúci počet kandidátov.

1832: 1,037

1835: 945

1837: 994

1841: 916

1847: 879

1852: 953

1857: 878

1859: 860

1865: 922

1868: 1,039

1874: 1,080

1880: 1,103

1885: 1,338

1886: 1,115

1892: 1,303

1895: 1,180

1900: 1,102

1906: 1,273

1910: 1,315

1910*: 1,191

1918: 1,623

1922: 1,441

1923: 1,446

1924: 1,428

1929: 1,730

1931: 1,292

1935: 1,348

1945: 1,683

1950: 1,868

1951: 1,376

1955: 1,409

1959: 1,536

1964: 1,757

1966: 1,707

1970: 1,837

1974: 2,135

1974**: 2,252

1979: 2,576

* = December

** = október