Časové osy histórie

Vojenské výdavky nacistického Nemecka

Vojenské výdavky nacistického Nemecka

Nemecké vojenské výdavky v druhej polovici 30. rokov výrazne prevyšovali vojenské výdavky Spojeného kráľovstva. Toto všetko bolo v súlade so štvorročným plánom zavedeným v septembri 1936, podľa ktorého bola nacistická nemecká ekonomika úplne zameraná na posilnenie troch sfér armády - armády, vzdušných síl a námorníctva. Spojené kráľovstvo dosiahlo vojenské výdavky Nemecka až v roku 1939.

Vojenské výdavky nacistického Nemecka vyjadrené ako percento z HDP:

1935: 8% (2% HDP krajiny v Spojenom kráľovstve)

1936: 13% (Spojené kráľovstvo 5% HDP krajiny)

1937: 13% (7% národného HDP Spojeného kráľovstva)

1938: 17% (8% národného HDP Spojeného kráľovstva)

1939: 23% (22% národného HDP Spojeného kráľovstva)

1940: 38% (Spojené kráľovstvo 53% národného HDP)

1941: 47% (60% národného HDP Spojeného kráľovstva)

1942: 55% (64% národného HDP Spojeného kráľovstva)

1943: 61% (63% národného HDP Spojeného kráľovstva)

Máj 2012