Národy, národy, udalosti

Podkopáva Európska únia britskú suverenitu?

Podkopáva Európska únia britskú suverenitu?

Pri určovaní toho, či Európska únia oslabila suverenitu Spojeného kráľovstva, je potrebné mať dôkladnú definíciu suverenity.

1) Ak v tejto definícii prekročí akékoľvek konanie EÚ, potom musí byť odpoveď áno. Ak nie, potom nie.

2) Obmedzuje EÚ prácu Dolnej snemovne?

3) Obmedzuje EÚ prácu pánov?

4) Obmedzuje EÚ prácu zákonodarcov a súdnictva?

5) riadi EÚ vládnu politiku?

6) Uskutočňujú sa sľuby / prísľuby manifestu s jedným okom o EÚ?

7) Ovplyvňujú súdy EÚ Spojené kráľovstvo?

8) Má euro vplyv na Spojené kráľovstvo?

9) Stáva sa Spojené kráľovstvo v dôsledku EÚ viac európskym?